خرید با امتیاز

در این طرح شما می‌توانید به جای پرداخت وجه کتاب‌های موردنظرتان، از امتیازها و پاداش‌هایی استفاده کنید که در اثر فعالیت‌ها و همراهی‌تان به شما تعلق گرفته است. در زیر، نحوۀ امتیازدهی را بیان کرده‌ایم.

عضوشدن 4 امتیاز

اگر عضو این تارنما بشوید، 4 امتیاز دریافت می‌کنید. به اعضای قبلی هم 2 امتیاز داده‌ایم.

هر 1 نظر یک امتیاز

بابت هر نظر (کامنت) یک امتیاز معادل 100 تومان دریافت می‌کنید. در مطالب یا محصولات مختلف نظر بدهید.

هدیۀ ویژۀ خرید اول

به‌ازای خریدی که برای بار اول از جریان کتاب انجام دهید، 5000 تومان هدیه تقدیم شما می‌شود

هر 6 سفارش دو امتیاز

هر بار که شما خریدی انجام بدهید، چه یک کتاب بخرید چه بیشتر، یک سفارش به حساب می‌آید

هر خرید 1 امتیاز

به‌ازای هر 5000 تومانی که به جریان کتاب بپردازید، یک امتیاز دریافت می‌کنید.

هدیۀ تولد شما 5 امتیاز

از جریان کتاب هدیۀ تولد دریافت کنید. باید تاریخ تولدتان را در اطلاعات کاربری وارد کرده باشید.

پاداش‌ها و هدیه‌های شما می‌تواند تا 
%2
%5
%7
%10
%15
%20
 افزایش پیدا کند!

اگر سؤال یا ابهامی دارید، تماس بگیرید: 09156530402